Voorwaarden voor gebruik

Preambule

De onderneming "SAS TPOP" (hierna "TPOP") is een vennootschap naar Frans recht, geregistreerd bij de RCS van Nîmes onder nummer 902 108 646.

TPOP is een drukkerij die gespecialiseerd is in de Print on Demand sector. Het bedrijf drukt en verzendt white label-bestellingen namens gebruikers van zijn webplatform.

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het webplatform (hierna te noemen de "Applicatie") is het vaststellen van de regels voor het gebruik van het "TPOP"-platform (hierna te noemen de "Applicatie"). Zij worden gesloten tussen enerzijds "TPOP" en anderzijds natuurlijke of rechtspersonen die de TPOP-applicatie wensen te gebruiken om een aankoop te doen of hun via de Applicatie gecreëerde product(en) op de markt te brengen.

Door als bezoeker en/of gebruiker toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie, aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud het geheel van de AV van de Applicatie, zoals hieronder gedefinieerd.

Indien u deze AV van de Applicatie niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u de Applicatie niet te openen: toegang tot de Applicatie impliceert aanvaarding van deze AV.

Elk bezoek aan en/of gebruik van de Applicatie dient in overeenstemming te zijn met deze Applicatievoorwaarden.

TPOP behoudt zich het recht voor om deze AV van de Applicatie te allen tijde te wijzigen, geheel of gedeeltelijk, om ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Diensten, aan technische, juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen of wanneer nieuwe diensten worden geïntroduceerd. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van aansluiting op en gebruik van de Applicatie door de Gebruiker.

TPOP verzoekt de Gebruiker derhalve om regelmatig de meest recente versie van de AV van de Applicatie te raadplegen, die beschikbaar is in de Applicatie en op de Site www.tpop.com.

I. Bedrijfsinformatie, juridische informatie


SAS TPOP - Lieu dit Plan Long, rue des Micocouliers, 30430 Barjac

VENNOOTSCHAP MET EEN KAPITAAL VAN € 919.400

EMAIL support @ tpop.com

SIRENE 902108646

PUBLICATIE DIRECTOR Boulogne Julien


II. Toegang tot de toepassing

Om te profiteren van alle voordelen van ons print on demand-platform, hoeft u alleen maar toegang te krijgen via de URL https://app.tpop.eu en een account aan te maken. Het gebruik van de Applicatie en het gebruik van de functies die er momenteel op beschikbaar zijn, zijn gratis.

U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die op uw account plaatsvinden, dus zorg ervoor dat u de toegang tot uw account beschermt. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van een inbreuk op de beveiliging of een ongeoorloofd gebruik van uw account. Hoewel TPOP niet verantwoordelijk is voor de verliezen die u of uw klanten lijden als gevolg van onbevoegd gebruik van uw account, kunt u wel aansprakelijk worden gesteld voor de verliezen die TPOP of anderen lijden als gevolg van dergelijk onbevoegd gebruik.

Door de toepassing te gebruiken, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om de toepassing te gebruiken en aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan.

TPOP kan de diensten, producten, vergoedingen, kosten, voorwaarden en bepalingen te allen tijde wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van bepaalde functies of inhoud, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Vanaf de eerste bestelling die via ons platform wordt geplaatst, wordt u als professional beschouwd. Om toegang te krijgen, kan u worden gevraagd uw wettelijke status te rechtvaardigen. Bovendien is de relatie die TPOP met u onderhoudt van professionele aard: ze wordt dus niet geregeld door de consumentenwetgeving. TPOP verleent een dienst in uw naam: drukken + verzenden van producten in uw naam. Zodra het pakket is verzonden, wordt u eigenaar van het pakket en bent u er verantwoordelijk voor (met name voor wat betreft de correcte aflevering).

Wij zorgen voor de productie en de verzending. Daarom kunnen wij ook bestellingen weigeren die niet aan onze technische en organisatorische eisen voldoen. Hetzelfde geldt indien wij vermoeden dat bestellingen in strijd zijn met wettelijke voorschriften of de rechten van derden.

III. Werking en betaling van de aanvraag

A. Gebruik van de toepassing

Zoals hierboven vermeld, is de toegang tot de applicatie gratis; het gebruik van de applicatie is eveneens gratis.

Nadat u toegang hebt gekregen tot de applicatie, moet u uw account instellen en uw betalingsmethode (kredietkaart) valideren zodat toekomstige bestellingen kunnen worden geplaatst. U zult dan in staat zijn om uw visuals te creëren en te uploaden en uw producten te creëren.

B. Betaling en facturering

Nadat u toegang hebt gekregen tot de applicatie, moet u uw account instellen en uw betalingsmethode valideren (alleen creditcards worden gebruikt als betalingsmethode in de applicatie), zodat toekomstige bestellingen kunnen worden geplaatst. U zult dan in staat zijn om uw visuals te creëren en te uploaden en uw producten te creëren.

Door uw bankgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat TPOP deze op een gecodeerde manier op zijn server opslaat. Wij zullen u pas automatisch factureren en dus het in de aanvraag overeengekomen bedrag debiteren zodra uw bestelling in productie is gegaan. U vindt de facturen voor de diensten die TPOP voor u heeft uitgevoerd in uw bestelbeheerruimte in de TPOP-applicatie, zodra deze voltooid zijn.

C. BTW

In de TPOP-applicatie nodigen wij u uit om uw intracommunautaire BTW-nummer, indien u er een hebt, in te vullen in het gedeelte "Rekeninggegevens". Uw BTW-nummer zal dan worden gecontroleerd in de BTW-nummer-databank VIES van de Europese Commissie. Als het nummer wordt gevalideerd, worden uw bestellingen exclusief BTW gefactureerd.

Het beheer van de BTW is onderworpen aan strikte wettelijke regels.

Indien u in een land buiten de Europese Unie gevestigd bent, wordt u exclusief BTW gefactureerd. Als uw bedrijf in de Europese Unie (buiten Frankrijk) is gevestigd en u een intracommunautair nummer hebt, wordt u exclusief BTW gefactureerd.

Als u in de EU gevestigd bent, maar geen intracommunautair nummer hebt, wordt u 20% BTW aangerekend.

Als u in Frankrijk bent gevestigd, wordt u in alle gevallen 20% BTW aangerekend (het wettelijke bedrag dat in Frankrijk van kracht is): het intracommunautaire BTW-nummer is niet van toepassing.

Ongeacht het land waar u uw bestellingen aflevert, wordt het adres van uw onderneming gebruikt voor administratieve diensten.

Samengevat is het mogelijk een btw-vrijstelling te krijgen als u een in de EU (buiten Frankrijk) geregistreerd bedrijf hebt en een geldig btw-nummer of als uw bedrijf buiten de EU is gevestigd.

D. Klantenondersteuning

U kunt contact opnemen met support, of klantenservice, via de app. Net als de app is de toegang tot de klantenservice gratis. Wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden, maar u moet rekening houden met een gemiddelde vertraging van 24 tot 48 uur voordat u een antwoord krijgt. Er zij op gewezen dat deze termijn een gemiddelde is en niet contractueel.

Bovendien, als wij vinden dat een gebruiker van onze diensten niet respectvol of grof is tegen een lid van het team, behouden wij ons het recht voor om de account van de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

IV. Producten

Het product is het resultaat van het downloaden van een visual van uw keuze uit onze applicatie. U zult dan kiezen om deze visual toe te passen (activeren) op een medium in onze catalogus. Het product zal via ons platform op de markt worden gebracht en door ons worden gedrukt.

A. Voorraden / beschikbaarheid van producten

De meeste van de in de applicatie getoonde producten zijn in voorraad in onze werkplaats, waardoor u kunt profiteren van een zeer korte levertijd (tussen 2 en 6 werkdagen). Sommige artikelen zijn echter niet op voorraad in onze werkplaats, dus u kunt rekenen op een langere levertijd. Maakt u zich geen zorgen, wij proberen u zo snel mogelijk te informeren als een bestelling door een gebrek aan voorraad vertraging oploopt. Bovendien hebt u de mogelijkheid om, via uw ruimte in de Applicatie, te kiezen voor een automatische vervanging door een gelijkwaardig product, zodat uw klant niet hoeft te wachten. Indien u niet voor deze automatische vervanging hebt gekozen, zal de verwerkingstijd van de bestelling onzeker zijn en langer duren.

De producten die wij in de toepassing aanbieden kunnen om verschillende redenen uit de verkoop worden genomen (productiestop door de leverancier, voorraadtekort bij de leverancier, keuze van ons bedrijf...) in welk geval wij u per e-mail op de hoogte zullen brengen om over te gaan tot de terugtrekking van deze van uw website.

Wij stellen voor alleen de producten af te drukken die in de aanvraag beschikbaar zijn (en op onze website worden gepresenteerd).

In het kader van onze Print on Demand-activiteiten zullen wij alleen producten afdrukken die wij u ter beschikking stellen.

B. Prijzen van de producten

Onze prijzen worden uitgedrukt en gefactureerd in euro. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen als er een wijziging wordt doorgevoerd.

Alleen de in de aanvraag vermelde tarieven zijn bindend en zullen u worden aangerekend. Deze tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van uw situatie kan BTW worden geheven op het moment van facturering. De aangegeven prijzen hebben betrekking op de in de aanvraag in de handel gebrachte produkten, ongeacht of zij al dan niet bedrukt zijn.

C. Product visuals

1. Verantwoordelijkheid

TPOP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijk beschermde ontwerpen/afbeeldingen die ons ter bedrukking worden toegezonden.

Door een ontwerp te uploaden of te verzenden, bevestigt u dat u wettelijk gerechtigd bent om producten met het ontwerp in kwestie te produceren.

TPOP kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geschillen over auteursrechten; de verantwoordelijkheid hiervoor berust volledig bij uzelf.

Als u het recht hebt om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen af te drukken, stuur ons dan per e-mail een kopie van de toestemming.

TPOP zal systematisch het afdrukken weigeren van beeldmateriaal dat aanzet tot haat jegens anderen, van beledigend taalgebruik en in het algemeen van alle taalgebruik dat bij wet verboden is.

2. Kwaliteit van de beelden

Onze applicatie zal u een indicatie geven van de kwaliteit van uw kunstwerk: Werkkwaliteit: slecht; Werkkwaliteit: gemiddeld; of Werkkwaliteit : goed. Indien u ervoor kiest een beeld van onvoldoende kwaliteit te valideren, zullen wij geen klachten aanvaarden over de kwaliteit van de afdruk. Bovendien bewerken we nooit het artwork dat u uploadt naar de applicatie.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zal elk product dat door de toepassing wordt gecreëerd, worden afgedrukt zoals voorgesteld op de uiteindelijke rendering (gecreëerd door de toepassing), de validatie van de creatie fungeert als een drukgoedkeuring. Wij aanvaarden geen klachten zoals "mijn visueel is te hoog" aangezien u verantwoordelijk bent voor de plaatsing ervan. Ten slotte vermelden wij de technische beperkingen in onshelpcentrum en op onze website.

Wij raden u aan ze aandachtig te lezen.

V. Controls

Allereerst moet u uw betaalwijze, uw factuuradres en de naam van uw winkel (in het geval van een "winkel"-bestelling) hebben aangegeven, om de dienst te kunnen activeren. Zonder dit is het onmogelijk om bestellingen te plaatsen via onze Applicatie.

Er zijn twee soorten bestellingen: "shop"-bestellingen (dit is een bestelling die op uw online winkel wordt geplaatst) en manuele bestellingen (of monsterbestellingen).

A. Bestelproces en productietijden

Wanneer een bestelling ons bereikt, heeft deze een hangende status, de bestelling wordt "open" genoemd (of "in uitvoering"). U kunt er de volgende wijzigingen in aanbrengen: annulering en wijziging van klantgegevens, binnen maximaal 24 uur.

Wanneer de bestelling klaar is om afgedrukt te worden, verandert de status in "in productie": dit is het moment waarop u gefactureerd en gedebiteerd zult worden voor de bestelling.

TPOP kan onjuiste bestellingen niet vervangen of terugbetalen indien deze zijn gedrukt volgens de gegevens die op het tijdstip van bestelling zijn ontvangen.

Het orderbeheerpaneel van ons platform (en niet het dashboard van uw webshop) is dus leidend: als daar een bestelling verschijnt nadat een bestelling is geplaatst (vanuit uw webshop of handmatig), dan wordt deze verwerkt en vervolgens verzonden. Het is alleen mogelijk een bestelling te annuleren als deze nog niet in productie is.

Als u een bestelling wilt annuleren, moet u vóór deze verandering van staat handelen.

Vanwege de op maat gemaakte aard van de producten die wij verkopen, moeten alle annuleringen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden gedaan en dus voordat de productie begint. Na deze tijd is uw bestelling in productie gegaan en kan deze onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd, geannuleerd of terugbetaald.

De doorlooptijd van een bestelling is 2 tot 6 werkdagen. Een werkdag begint om 8 uur en eindigt om 17 uur, van maandag tot vrijdag. Feestdagen zijn niet inbegrepen in de werkdagen.

Dit tijdschema mag niet worden beschouwd als een garantie voor de productietijd en moet worden beschouwd als een gemiddelde schatting. Er zal geen vergoeding worden aangeboden voor bestellingen die niet in deze schatting zijn opgenomen.

Evenzo kunnen wij in geval van overmacht (epidemie, nationaal incident, natuurramp, staking in het vervoer, voorraadtekort buiten onze wil, enz.) geen bepaalde leveringstermijn garanderen en zal er geen enkele vergoeding worden geboden in dit soort situaties waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

B. Bestelling volgen

Om de status van uw bestellingen te volgen, moet u naar het bestelbeheer gedeelte van de TPOP Applicatie gaan (het volgen van uw bestellingen via uw online winkel of e-commerce platform is niet voldoende). U vindt er de details van de bestellingen en facturen die overeenstemmen met de diensten die TPOP voor u heeft geleverd.

Alleen de producten en bestellingen in dit paneel zijn bindend.

C. Bestellingen

Dit heeft betrekking op bestellingen die op uw online winkel zijn geplaatst. Wanneer een klant een bestelling plaatst voor een product op uw e-commercesite, wordt u rechtstreeks betaald voor de volledige bestelling door de betalingsprovider die u op uw winkel hebt gedefinieerd. Vanaf de creatie van deze bestelling, heeft u 24 uur om bepaalde wijzigingen aan te brengen (annulatie, klantgegevens). Deze wijzigingen moeten worden aangebracht in de TPOP-applicatie (en niet in uw onlinewinkel): wij ontvangen alleen de gegevens die in de TPOP-applicatie zijn ingevoerd. Vervolgens zetten wij de bestelling in productie: op dat moment wordt u gefactureerd voor het bedrag dat voor het (de) product(en) is bepaald en brengen wij het bedrag voor onze dienst (drukwerk + verzending + brandingopties) in rekening op de betaalwijze die in de aanvraag is bepaald. Als de betaling om welke reden dan ook mislukt, wordt uw bestelling in de wacht gezet en moet u onze procedure volgen om de bestelling vrij te geven. Uw bestelling wordt afgedrukt zodra betaling mogelijk is en vervolgens naar uw klant verzonden.

D. Handmatige en/of monsterbestellingen

Een manuele bestelling is een bestelling die u zelf aanmaakt in de toepassing (voor uzelf, voor een klant of om uw communicatie te dienen). U betaalt voor deze manuele bestelling tegen het "print on demand" tarief (het tarief omvat dus onze dienst: gedrukt product + verzending) en niet tegen het tarief dat u op uw handelaarsite hebt gedefinieerd. Behalve in het geval van een duidelijke fout van onze kant (productfout, fout in de maat van het kledingstuk, fout in het ontwerp) of in het geval van een defect textielstuk, zal er geen terugbetaling of retournering worden gedaan in het geval van een monsterbestelling.

Kortom, beschouw uzelf in dit geval als uw eigen klant.

VI. LEVERINGEN: TIJDEN, MIDDELEN EN TARIEVEN

De bezorging wordt verzorgd door de Franse posterijen (via de plaatselijke postkantoren in elk land) of door een externe vervoerder, afhankelijk van de behoeften.

A. Levertijden

TPOP levert de bestelling aan de vervoerder tussen 2 en 6 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve in geval van overmacht (geschatte en niet-contractuele tijd).

De gemiddelde leveringstermijn bedraagt, vanaf de dag van verzending, 2 tot 7 dagen voor levering in Frankrijk; 4 tot 10 dagen voor levering in de Europese Unie en andere aan Frankrijk grenzende landen; 4 tot 18 dagen voor levering in een land buiten de Europese Unie.

TPOP maakt duidelijk dat de aangegeven tijden gemiddelde tijden zijn, geschat en niet contractueel.

B. Wijze van levering

De levering wordt uitgevoerd door de Franse posterijen of door een andere vervoerder, afhankelijk van de eisen en het soort pakket (volume, bestemming, enz.). Alle bestellingen worden verzonden met een trackingnummer waartoe de gebruiker toegang heeft via het platform.

C. Aansprakelijkheid en problemen

TPOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een leveringstijd die door de vervoerder niet in acht wordt genomen, ongeacht de redenen daarvoor. U hoeft geen contact met ons op te nemen voor een periode van 21 dagen na de verzending van de bestelling. In geval van overmacht, zoals overstroming, brand, onlusten, pandemie, volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transportmiddelen, kan TPOP niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de bestelling.

Indien een bestelling niet geleverd wordt of vertraging oploopt door een gebrek aan adresgegevens (onjuist adres, onjuist land, enz.), bent u hiervoor zelf verantwoordelijk en kan TPOP niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of niet-levering.

Het verzendadres dat op de pakketten wordt vermeld, is het adres van de gebruiker zelf, teneinde het merkimago van de gebruiker te versterken. Er zal u worden gevraagd een nauwkeurig adres op te geven. Eventuele retourzendingen van pakketten wegens gebrek aan adres of bereikbaarheid worden automatisch aan de gebruiker (u dus) in rekening gebracht. Er is dus een eigendomsoverdracht van het pakket, zodra het onze magazijnen verlaat.

Bovendien is de relatie die u met TPOP hebt, zoals hierboven vermeld, een professionele relatie die gebonden is aan deze AV: ze wordt dus niet geregeld door de consumentenwetgeving. Anderzijds wordt de relatie tussen u en de klanten van uw onlineshop geregeld door de consumentenwetgeving (met andere woorden, u bent de verkoper en u bent verantwoordelijk voor de levering aan uw klant).

Tot slot herinneren wij u eraan dat, zelfs indien wij u reeds hebben meegedeeld dat u verantwoordelijk bent voor de levering van het pakket, TPOP geen enkele schadevergoeding (terugbetaling of herverzending van een bestelling) wegens niet-levering zal toekennen. De enige mogelijke uitzondering op deze regel is de erkenning van het verlies van het pakket door de vervoerder.

D. Leveringstarieven

De door TPOP aan de gebruiker aangerekende leveringstarieven zijn beschikbaar op het platform en op de website van TPOP op dit adres. Deze leveringstarieven variëren naar gelang van het soort verzonden product, het aantal artikelen in een bestelling en het land van levering. Atelier TPOP behoudt zich het recht voor om zijn leveringstarieven te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen, indien nodig, vooraf worden meegedeeld.

E. Douanekosten

Voor pakketten die buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen douanekosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het land van bestemming. Deze kosten worden voor elke bestemming anders berekend, afhankelijk van de waarde en het type van het product. Deze kosten moeten worden betaald door de eindklant, de ontvanger van het pakket. TPOP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten.

VII. RETOURZENDINGEN EN RECLAMATIEBELEID

A. Geeft

TPOP kan geen retourzendingen van uw klanten aanvaarden, om welke reden dan ook (de enige retourzendingen die worden aanvaard, zijn die welke onder artikel VI-C vallen, pakketten die door de vervoerder zelf worden teruggezonden).

Dit komt omdat onze op maat gemaakte producten op bestelling worden gedrukt. Door de manier waarop onze applicatie werkt en ons bedrijfsmodel, zijn er oneindig veel ontwerpen die kunnen worden geproduceerd. Als zodanig zou het onmogelijk zijn om ongewenste retourzendingen namens al onze gebruikers te sorteren, op te slaan en door te verkopen. Als uw klant zijn bestelling gewoon niet leuk vindt (maat, patroon...) bent u verantwoordelijk voor het terugbetalen van de prijs of het accepteren van een retourzending naar uw adres. We staan erop dat u uw adres op uw website vermeldt. U bent verantwoordelijk voor alle vervangingskosten.

B. Geschillen en vorderingen

In geval van een fabricagefout in het drukproces (ontwerpfout, maatfout van onze kant...) of als een artikel beschadigd is tijdens de verzending, vragen wij u ons een foto van het beschadigde product in kwestie te bezorgen, een beschrijving van het probleem en het bestelnummer. Als de foto niet significant genoeg is, zullen wij u vragen het product terug te sturen. Zodra wij deze informatie van u hebben ontvangen, en nadat wij hebben vastgesteld dat er een duidelijk kwaliteitsprobleem is, zullen wij zonder extra kosten een nieuw product drukken en naar uw klant sturen. Het is belangrijk uw klanten duidelijk te maken dat zij, indien hun pakket tijdens het vervoer duidelijke tekenen van schade vertoont, de levering moeten weigeren en u onmiddellijk daarvan in kennis moeten stellen. Alle klachten over de kwaliteit van het product moeten binnen 30 dagen na aankoop worden gemeld om in aanmerking te komen voor een herdruk.

Bovendien kunnen bepaalde gevallen (visueel probleem, ontbreken van een adres...) ertoe leiden dat wij contact met u opnemen om u van het probleem in kwestie op de hoogte te brengen teneinde een oplossing te vinden. Als u niet binnen 45 dagen antwoordt, wordt de bestelling geannuleerd zonder enige terugbetaling van onze kant.

In geval van een geschil met betrekking tot een bestelling, zijn de toepasselijke Algemene Voorwaarden de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

VIII. WETTELIJKE MEDEDELINGEN

De verkoop op deze site valt onder het Franse recht en u stemt ermee in eventuele geschillen te onderwerpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken: bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Nîmes (Frankrijk, 30).

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en geen enkele afwijking zal door ons worden aanvaard. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Deze voorwaarden gelden voor TPOP. Alle andere websites waarnaar u vanaf deze site linkt, kunnen aan hun eigen voorwaarden onderworpen zijn.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die niet onder onze controle vallen.