Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

Preambule

De onderneming "SAS TPOP" (hierna "TPOP") is een vennootschap naar Frans recht, geregistreerd bij de RCS van Nîmes onder nummer 902 108 646.

TPOP is gespecialiseerd in het creëren van online winkels en in de Print on Demand sector.
Het bedrijf biedt geautomatiseerde creatie van online winkels.
Het bedrijf print en verzendt ook white-label bestellingen namens gebruikers van zijn webplatform.

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het webplatform (hierna te noemen de "Applicatie") is het vaststellen van de regels voor het gebruik van het "TPOP"-platform (hierna te noemen de "Applicatie"). Zij worden gesloten tussen enerzijds "TPOP" en anderzijds natuurlijke of rechtspersonen die de TPOP-applicatie wensen te gebruiken om een aankoop te doen of hun via de Applicatie gecreëerde product(en) op de markt te brengen.

Door als bezoeker en/of gebruiker toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie, aanvaardt u onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud het geheel van de AV van de Applicatie, zoals hieronder gedefinieerd.

Indien u deze Algemene Voorwaarden voor de Applicatie niet wenst te aanvaarden, wordt u verzocht de Applicatie niet te openen: toegang tot de Applicatie houdt aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

Elk bezoek aan en/of gebruik van de Applicatie dient in overeenstemming te zijn met deze Applicatievoorwaarden.

TPOP behoudt zich het recht voor om deze AV van de Applicatie te allen tijde te wijzigen, geheel of gedeeltelijk, om ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Diensten, aan technische, juridische of jurisprudentiële ontwikkelingen of wanneer nieuwe diensten worden geïntroduceerd. De toepasselijke AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van aansluiting op en gebruik van de Applicatie door de Gebruiker.

TPOP verzoekt Gebruikers daarom regelmatig de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van de Applicatie te raadplegen, die beschikbaar is op de website www.tpop.com.

I. Bedrijfsinformatie, juridische informatie


SAS TPOP - Lieu dit Plan Long, rue des Micocouliers, 30430 Barjac

VENNOOTSCHAP MET EEN KAPITAAL VAN € 919.400

EMAIL support @ tpop.com

SIRENE 902108646

PUBLICATIE DIRECTOR Boulogne Julien

Uitgever SCALEWAY SAS BP 438 75366 PARIJS CEDEX 08 FRANKRIJK


II. Toegang tot de toepassing

Om te profiteren van alle voordelen van ons print-on-demand platform, hoef je alleen maar naar de URL https://app.tpop.com te gaan en een account aan te maken. Het gebruik van de Applicatie en de functies die momenteel beschikbaar zijn, zijn gratis (abonnementen zijn beschikbaar, maar optioneel).

U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account, dus vergeet niet om de toegang tot uw account te beveiligen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke inbreuk op de beveiliging of van elk ongeoorloofd gebruik van uw account.

Hoewel TPOP niet verantwoordelijk is voor de verliezen van u of uw klant die veroorzaakt worden door een ongeoorloofd gebruik van uw account, kunt u wel aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen van TPOP of anderen die te wijten zijn aan een dergelijk ongeoorloofd gebruik.

Door de toepassing te gebruiken, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om de toepassing te gebruiken en aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan.

TPOP kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid diensten, producten, vergoedingen, kosten en voorwaarden wijzigen, opschorten of stopzetten, met inbegrip van de beschikbaarheid van een functie of inhoud.

Klantenondersteuning

Je kunt contact opnemen met de ondersteuning of klantenservice via de applicatie, die gratis toegankelijk is. We proberen zo snel mogelijk te reageren, maar reken op 24 tot 48 uur voor een antwoord. Houd er rekening mee dat dit een gemiddelde reactietijd is en niet contractueel is.

Bovendien behouden we ons het recht voor om het account van de gebruiker in kwestie zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten als we merken dat een gebruiker van onze diensten respectloos of grof is tegen een lid van het team.

Speciale kenmerken van onze print-on-demand aanbieding

Houd er rekening mee dat je vanaf de eerste bestelling via ons platform als een professional wordt beschouwd. U kunt worden gevraagd om uw juridische status aan te tonen om toegang te krijgen. Bovendien is de relatie van TPOP met u van professionele aard: deze valt daarom op geen enkele manier onder de consumentenwetgeving.

TPOP levert een dienst in uw naam: het drukken + verzenden in uw naam van producten die naar uw eindklanten worden verstuurd. Zodra het pakket verzonden is, wordt u eigenaar van het pakket en bent u verantwoordelijk voor de veilige aflevering ervan.

Wij zorgen voor de productie en verzending: we kunnen daarom ook bestellingen weigeren die niet aan onze technische en organisatorische eisen voldoen. Hetzelfde geldt als we vermoeden dat bestellingen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of de rechten van derden.

III. Aanvraagprocedure en betaling - sectie PRINT ON DEMAND

A. Gebruik van de toepassing

Zoals hierboven vermeld, is de toegang tot de applicatie gratis; het gebruik van de applicatie is eveneens gratis.

B. Betaling en facturering

Nadat u toegang hebt gekregen tot de applicatie, moet u uw account instellen en uw betalingsmethode valideren (alleen creditcards worden gebruikt als betalingsmethode in de applicatie), zodat toekomstige bestellingen kunnen worden geplaatst. U zult dan in staat zijn om uw visuals te creëren en te uploaden en uw producten te creëren.

Door uw bankgegevens aan ons door te geven, gaat u ermee akkoord dat TPOP deze gecodeerd opslaat. Wij factureren automatisch en schrijven het in de applicatie overeengekomen bedrag pas af wanneer uw bestelling in productie is genomen. U vindt de facturen die overeenkomen met de diensten die TPOP voor u uitvoert in uw bestelbeheerruimte in de TPOP-toepassing, zodra deze voltooid zijn.

C. BTW

In de TPOP-applicatie nodigen wij u uit om uw intracommunautaire BTW-nummer, indien u er een hebt, in te vullen in het gedeelte "Rekeninggegevens". Uw BTW-nummer zal dan worden gecontroleerd in de BTW-nummer-databank VIES van de Europese Commissie. Als het nummer wordt gevalideerd, worden uw bestellingen exclusief BTW gefactureerd.

Het beheer van de BTW is onderworpen aan strikte wettelijke regels.

Indien u in een land buiten de Europese Unie gevestigd bent, wordt u exclusief BTW gefactureerd. Als uw bedrijf in de Europese Unie (buiten Frankrijk) is gevestigd en u een intracommunautair nummer hebt, wordt u exclusief BTW gefactureerd.

Als u in de EU gevestigd bent, maar geen intracommunautair nummer hebt, wordt u 20% BTW aangerekend.

Als u in Frankrijk bent gevestigd, wordt u in alle gevallen 20% BTW aangerekend (het wettelijke bedrag dat in Frankrijk van kracht is): het intracommunautaire BTW-nummer is niet van toepassing.

Ongeacht het land waar u uw bestellingen aflevert, wordt het adres van uw onderneming gebruikt voor administratieve diensten.

Samengevat is het mogelijk een btw-vrijstelling te krijgen als u een in de EU (buiten Frankrijk) geregistreerd bedrijf hebt en een geldig btw-nummer of als uw bedrijf buiten de EU is gevestigd.

IV. Producten - PRINT ON DEMAND sectie

Het product is het resultaat van het downloaden van een visual van uw keuze uit onze applicatie. U zult dan kiezen om deze visual toe te passen (activeren) op een medium in onze catalogus. Het product zal via ons platform op de markt worden gebracht en door ons worden gedrukt.

A. Voorraden / beschikbaarheid van producten

De meeste producten op de applicatie zijn op voorraad in onze magazijnen, waardoor je profiteert van een zeer korte levertijd (tussen 2 en 6 werkdagen). Sommige artikelen zijn echter niet op voorraad bij ons, waardoor je een langere levertijd kunt verwachten. Maak je geen zorgen, we proberen het je zo snel mogelijk te laten weten als de verzending van een bestelling vertraging oploopt door een situatie waarin het product niet op voorraad is. Als een product tijdelijk niet op voorraad is, vervangen we het door een gelijkwaardig product van minstens dezelfde kwaliteit.

De producten die wij in de toepassing aanbieden kunnen om verschillende redenen uit de verkoop worden genomen (productiestop door de leverancier, voorraadtekort bij de leverancier, keuze van ons bedrijf...) in welk geval wij u per e-mail op de hoogte zullen brengen om over te gaan tot de terugtrekking van deze van uw website.

Wij stellen voor alleen de producten af te drukken die in de aanvraag beschikbaar zijn (en op onze website worden gepresenteerd).

In het kader van onze Print on Demand-activiteiten zullen wij alleen producten afdrukken die wij u ter beschikking stellen.

B. Prijzen van de producten

Onze prijzen worden uitgedrukt en gefactureerd in euro. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen als er een wijziging wordt doorgevoerd.

Alleen de in de aanvraag vermelde tarieven zijn bindend en zullen u worden aangerekend. Deze tarieven zijn exclusief BTW. Afhankelijk van uw situatie kan BTW worden geheven op het moment van facturering. De aangegeven prijzen hebben betrekking op de in de aanvraag in de handel gebrachte produkten, ongeacht of zij al dan niet bedrukt zijn.

C. Product visuals

1. Verantwoordelijkheid

TPOP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijk beschermde ontwerpen/afbeeldingen die ons ter bedrukking worden toegezonden.

De klant die een persoonlijk ontwerp of een persoonlijke tekst voorstelt, verzekert TPOP, door het versturen van zijn bestand, dat hij de eigenaar is van de desbetreffende rechten en ontslaat TPOP van elke wettelijke aansprakelijkheid. De klant verbindt er zich toe om TPOP te vergoeden voor alle kosten of schade die deze actie met zich meebrengt.

Door een ontwerp te uploaden of te verzenden, bevestigt u dat u wettelijk gerechtigd bent om producten met het ontwerp in kwestie te produceren.

TPOP kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geschillen over auteursrechten; de verantwoordelijkheid hiervoor berust volledig bij uzelf.

Als u het recht hebt om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen af te drukken, stuur ons dan per e-mail een kopie van de toestemming.

TPOP zal systematisch het afdrukken weigeren van beeldmateriaal dat aanzet tot haat jegens anderen, van beledigend taalgebruik en in het algemeen van alle taalgebruik dat bij wet verboden is.

2. Kwaliteit van de beelden

Als je ervoor kiest om een visual van onvoldoende kwaliteit te valideren (pixelachtig, onscherpe afbeelding, enz.), zullen we geen klachten accepteren over de afdrukkwaliteit van de visual.

Wij zijn drukkers, dus het doorsturen van je beeldmateriaal naar de drukker gebeurt automatisch: als je beeldmateriaal van slechte kwaliteit is, als het wazig is, slecht gesneden, als er een typefout in staat of een ander soort technische fout, dan wordt het product toch gedrukt zoals het is.

We bewerken nooit de afbeeldingen die je uploadt naar de applicatie, dus zorg ervoor dat de visuele kwaliteit hoog genoeg is.

Als je onze services gebruikt, wordt elk product dat door de applicatie is gemaakt, afgedrukt zoals het wordt weergegeven op de uiteindelijke rendering (gemaakt door de applicatie). We accepteren geen klachten zoals "mijn visual is te hoog", aangezien jij verantwoordelijk bent voor de plaatsing ervan.

Producten worden afgedrukt volgens de regels van de kunst, met behulp van de meest geschikte methodologie en technologie voor het medium: de gebruiker heeft dus geen toegang tot de technische keuze.

Tot slot geven we details over de technische beperkingen in ons helpcentrum en op onze website.

Lees ze zorgvuldig.

V. Opdrachten - gedeelte PRINT ON DEMAND

Allereerst moet u uw betaalwijze, uw factuuradres en de naam van uw winkel (in het geval van een "winkel"-bestelling) hebben aangegeven, om de dienst te kunnen activeren. Zonder dit is het onmogelijk om bestellingen te plaatsen via onze Applicatie.

Er zijn twee soorten bestellingen: "shop"-bestellingen (dit is een bestelling die op uw online winkel wordt geplaatst) en manuele bestellingen (of monsterbestellingen).

A. Bestelproces en productietijden

Wanneer een bestelling ons bereikt, heeft deze een hangende status, de bestelling wordt "open" genoemd (of "in uitvoering"). U kunt er de volgende wijzigingen in aanbrengen: annulering en wijziging van klantgegevens, binnen maximaal 24 uur.

Wanneer de bestelling klaar is om afgedrukt te worden, verandert de status in "in productie": dit is het moment waarop u gefactureerd en gedebiteerd zult worden voor de bestelling.

TPOP kan onjuiste bestellingen niet vervangen of terugbetalen indien deze zijn gedrukt volgens de gegevens die op het tijdstip van bestelling zijn ontvangen.

Het orderbeheerpaneel van ons platform (en niet het dashboard van uw webshop) is dus leidend: als daar een bestelling verschijnt nadat een bestelling is geplaatst (vanuit uw webshop of handmatig), dan wordt deze verwerkt en vervolgens verzonden. Het is alleen mogelijk een bestelling te annuleren als deze nog niet in productie is.

Als u een bestelling wilt annuleren, moet u vóór deze verandering van staat handelen.

Vanwege de op maat gemaakte aard van de producten die wij verkopen, moeten alle annuleringen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling worden gedaan en dus voordat de productie begint. Na deze tijd is uw bestelling in productie gegaan en kan deze onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd, geannuleerd of terugbetaald.

De doorlooptijd van een bestelling is 2 tot 6 werkdagen. Een werkdag begint om 8 uur en eindigt om 17 uur, van maandag tot vrijdag. Feestdagen zijn niet inbegrepen in de werkdagen.

Dit tijdschema mag niet worden beschouwd als een garantie voor de productietijd en moet worden beschouwd als een gemiddelde schatting. Er zal geen vergoeding worden aangeboden voor bestellingen die niet in deze schatting zijn opgenomen.

Evenzo kunnen wij in geval van overmacht (epidemie, nationaal incident, natuurramp, staking in het vervoer, voorraadtekort buiten onze wil, enz.) geen bepaalde leveringstermijn garanderen en zal er geen enkele vergoeding worden geboden in dit soort situaties waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

B. Bestelling volgen

Om de status van uw bestellingen te volgen, moet u naar het bestelbeheer gedeelte van de TPOP Applicatie gaan (het volgen van uw bestellingen via uw online winkel of e-commerce platform is niet voldoende). U vindt er de details van de bestellingen en facturen die overeenstemmen met de diensten die TPOP voor u heeft geleverd.

Alleen de producten en bestellingen in dit paneel zijn bindend.

C. Bestellingen

Dit heeft betrekking op bestellingen die in je online shop zijn geplaatst.

Wanneer een klant een bestelling plaatst voor een product op uw e-commercesite, wordt u rechtstreeks betaald voor de volledige bestelling door de betalingsdienstaanbieder die u op uw shop hebt gedefinieerd.

Vanaf het moment dat de bestelling is aangemaakt, heb je 24 uur de tijd om wijzigingen aan te brengen (annulering, klantgegevens).

Houd er rekening mee dat deze wijzigingen moeten worden aangebracht in de TPOP-toepassing (en niet in uw online shop): wij ontvangen alleen de informatie die is ingevoerd in de TPOP-toepassing. Vervolgens zetten we de bestelling in productie: op dat moment wordt u gefactureerd voor het bedrag dat is gedefinieerd voor het/de product(en) en brengen we het bedrag voor onze service (gedrukt product + verzending + gekozen opties) in mindering op de betaalmethode die is gedefinieerd in de applicatie. Als de betaling om welke reden dan ook mislukt, wordt je bestelling in de wacht gezet en moet je onze procedure volgen om de blokkering op te heffen. Je bestelling wordt afgedrukt zodra betaling mogelijk is en wordt dan verzonden naar je klant.

D. Handmatige en/of monsterbestellingen

Een manuele bestelling is een bestelling die u zelf aanmaakt in de toepassing (voor uzelf, voor een klant of om uw communicatie te dienen). U betaalt voor deze manuele bestelling tegen het "print on demand" tarief (het tarief omvat dus onze dienst: gedrukt product + verzending) en niet tegen het tarief dat u op uw handelaarsite hebt gedefinieerd. Behalve in het geval van een duidelijke fout van onze kant (productfout, fout in de maat van het kledingstuk, fout in het ontwerp) of in het geval van een defect textielstuk, zal er geen terugbetaling of retournering worden gedaan in het geval van een monsterbestelling.

Kortom, beschouw uzelf in dit geval als uw eigen klant.

VI. LEVERINGEN: TIJD, MIDDELEN EN TARIEVEN - PRINT ON DEMAND deel

De bezorging wordt verzorgd door de Franse posterijen (via de plaatselijke postkantoren in elk land) of door een externe vervoerder, afhankelijk van de behoeften.

A. Levertijden

TPOP levert de bestelling aan de vervoerder tussen 2 en 6 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve in geval van overmacht (geschatte en niet-contractuele tijd).

De gemiddelde leveringstermijn bedraagt, vanaf de dag van verzending, 2 tot 7 dagen voor levering in Frankrijk; 4 tot 10 dagen voor levering in de Europese Unie en andere aan Frankrijk grenzende landen; 4 tot 18 dagen voor levering in een land buiten de Europese Unie.

TPOP maakt duidelijk dat de aangegeven termijnen indicatieve, geschatte en niet-contractuele gemiddelde termijnen zijn: TPOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering.

B. Wijze van levering

De levering wordt verzorgd door de Franse Post of door een andere vervoerder, afhankelijk van de vereisten en het type pakket (volume, bestemming, enz.). Bestellingen worden verzonden met een trackingnummer dat de gebruiker kan bekijken via het platform, behalve bij speciale beperkingen (sommige landen staan geen tracked verzending toe).

C. Aansprakelijkheid en problemen

TPOP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een leveringstijd die door de vervoerder niet in acht wordt genomen, ongeacht de redenen daarvoor. U hoeft geen contact met ons op te nemen voor een periode van 21 dagen na de verzending van de bestelling. In geval van overmacht, zoals overstroming, brand, onlusten, pandemie, volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transportmiddelen, kan TPOP niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de bestelling.

Indien een bestelling niet geleverd wordt of vertraagd is door een onjuiste adressering (onjuist adres, land of telefoonnummer, enz.), bent u hiervoor verantwoordelijk en kan TPOP niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of niet-levering.

Het verzendadres dat op de pakketten wordt vermeld, is het adres van de gebruiker zelf, teneinde het merkimago van de gebruiker te versterken. Er zal u worden gevraagd een nauwkeurig adres op te geven. Eventuele retourzendingen van pakketten wegens gebrek aan adres of bereikbaarheid worden automatisch aan de gebruiker (u dus) in rekening gebracht. Er is dus een eigendomsoverdracht van het pakket, zodra het onze magazijnen verlaat.

Bovendien is de relatie die u met TPOP hebt, zoals hierboven vermeld, een professionele relatie die gebonden is aan deze AV: ze wordt dus niet geregeld door de consumentenwetgeving. Anderzijds wordt de relatie tussen u en de klanten van uw onlineshop geregeld door de consumentenwetgeving (met andere woorden, u bent de verkoper en u bent verantwoordelijk voor de levering aan uw klant).

Tot slot herinneren wij u eraan dat, zelfs indien wij u reeds hebben meegedeeld dat u verantwoordelijk bent voor de levering van het pakket, TPOP geen enkele schadevergoeding (terugbetaling of herverzending van een bestelling) wegens niet-levering zal toekennen. De enige mogelijke uitzondering op deze regel is de erkenning van het verlies van het pakket door de vervoerder.

D. Leveringstarieven

De leveringstarieven die TPOP aanrekent aan de gebruiker zijn beschikbaar op het platform en op de TPOP website op dit adres. Deze leveringstarieven variëren naargelang het type verzonden product, het aantal artikelen in een bestelling en het land van levering. TPOP behoudt zich het recht voor om zijn leveringstarieven op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen vooraf meegedeeld worden.

E. Douanekosten

Voor pakketten die buiten de Europese Unie worden verzonden, kunnen douanekosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het land van bestemming. Deze kosten worden voor elke bestemming anders berekend, afhankelijk van de waarde en het type van het product. Deze kosten moeten worden betaald door de eindklant, de ontvanger van het pakket. TPOP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze kosten.

VII. BELEID INZAKE TERUGBETALINGEN EN RECLAMES - PRINT ON DEMAND sectie

A. Geeft

TPOP kan geen retourzendingen van uw klanten aanvaarden, om welke reden dan ook (de enige retourzendingen die worden aanvaard, zijn die welke onder artikel VI-C vallen, pakketten die door de vervoerder zelf worden teruggezonden).

Onze gepersonaliseerde producten worden op maat gemaakt en op bestelling gedrukt.

Door de manier waarop ons platform werkt en het economische model, is er een oneindig aantal modellen dat kan worden geproduceerd. Daarom is het onmogelijk om ongewenste retourzendingen voor al onze gebruikers te sorteren, op te slaan en door te verkopen. Als je klant gewoon niet tevreden is met zijn bestelling (maat, ontwerp...) ben jij verantwoordelijk voor het terugbetalen of het accepteren van een retourzending naar jouw adres: jij bent verantwoordelijk voor alle vervangingskosten.

We willen benadrukken hoe belangrijk het is om je adres op ons platform te vermelden.

B. Geschillen en vorderingen

Als er sprake is van een fabricagefout tijdens het drukken (drukfout, maatfout van onze kant, enz.) of als een artikel beschadigd is tijdens het verzenden, vragen we je om ons een foto van het beschadigde product in kwestie, een beschrijving van het probleem en het bestelnummer te geven. Als de foto niet significant genoeg is, vragen we je het product terug te sturen. Zodra we deze informatie van je hebben ontvangen en we hebben vastgesteld dat er een duidelijk kwaliteitsprobleem is, zullen we een nieuw product afdrukken en naar je klant sturen zonder extra kosten. Het is belangrijk om uw klanten duidelijk te maken dat als hun pakket duidelijke tekenen van transportschade vertoont, zij de levering moeten weigeren en u onmiddellijk moeten informeren.

Houd er rekening mee dat alle klachten over de kwaliteit van het product binnen 30 dagen na aankoop moeten worden gemeld om in aanmerking te komen voor een eventuele herdruk: we zullen je vragen om ons concreet bewijs van de fout te leveren. Als blijkt dat de fout echt is (en niet te wijten aan een verkeerde behandeling door de eindklant), zullen we het product opnieuw verzenden.

Bovendien kan het in bepaalde gevallen (visuele problemen, onjuiste adressering, enz.) nodig zijn dat we contact met je opnemen om je te informeren over het probleem in kwestie, zodat we een oplossing kunnen vinden. Als je niet binnen 14 dagen reageert, wordt de bestelling geannuleerd zonder enige terugbetaling van onze kant.

In geval van een geschil met betrekking tot een bestelling, zijn de toepasselijke Algemene Voorwaarden de Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment van de bestelling.

VIII. WETTELIJKE MEDEDELINGEN

De verkoop op deze site valt onder het Franse recht en u stemt ermee in eventuele geschillen te onderwerpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken: bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Nîmes (Frankrijk, 30).

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Franse recht.

Alle bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden en geen enkele afwijking zal door ons worden aanvaard. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten. Deze voorwaarden gelden voor TPOP. Alle andere websites waarnaar u vanaf deze site linkt, kunnen aan hun eigen voorwaarden onderworpen zijn.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die niet onder onze controle vallen.

IX. PRIVACYBELEID VOOR BEDRIJVEN EN E-MAIL

Bij TPOP begrijpen we het belang van privacy en zetten we ons in om de gegevens van onze klanten en zakenpartners te beschermen. In dit gedeelte van ons privacybeleid leggen we uit hoe we zakelijke gegevens en e-mailcommunicatie behandelen en beschermen.

1. Informatie verzamelen

Wij verzamelen bedrijfsgegevens wanneer u zich registreert op ons platform, een online winkel aanmaakt of gebruik maakt van onze diensten voor afdrukken op aanvraag. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens.

2. Gebruik van informatie

De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor :

  • Het leveren en beheren van onze diensten;
  • Transacties verwerken en berichten over uw transacties versturen;
  • Onze aanbiedingen en diensten verbeteren;
  • Om met u te communiceren, inclusief voor klantenservice, en om u informatie over onze diensten te sturen.

3. Delen van informatie

We verkopen, verhuren of delen uw bedrijfsgegevens niet met derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw informatie delen met externe dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten, onderhevig aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

4. E-mailbeveiliging

We weten dat e-mailcommunicatie een essentieel onderdeel is van online zakendoen: we streven ernaar de vertrouwelijkheid en integriteit van e-mails die via ons systeem worden verzonden en ontvangen te beschermen door gebruik te maken van versleutelingstechnologieën en door strenge beveiligingsmaatregelen te handhaven.

5. Toegang en controle

Je hebt te allen tijde het recht om je commerciële informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Log hiervoor in op uw account of neem contact op met onze klantenservice.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u per e-mail of via onze website op de hoogte voordat de wijzigingen van kracht worden.

Als u vragen of zorgen hebt over de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsgegevens of uw e-mailcommunicatie, neem dan contact op met onze Klantenservice.