Onze tips voor het creëren van uw merk in Print on Demand

Enkele tips voor het opbouwen van uw merk in Print on Demand.

Onze tips voor e-commerce ondernemers.

Je gaat in print on demand

Dat is het, je hebt besloten om de Rubicon over te steken!

U bent klaar om de sprong te wagen en uw merk te creëren, goed gedaan. De reis is echter nog maar net begonnen. Wij zullen proberen u enkele tips te geven om uw Print on Demand avontuur zo succesvol mogelijk te maken.

Als u hier bent, kunnen we ons voorstellen dat u al een duidelijk idee hebt van uw merkidentiteit. U hebt misschien zelfs een naam, een logo en visuals.

Bestudeer de markt!

Allereerst moet u één ding weten, de online t-shirt sector (en bij uitbreiding sweatshirts, goodies...) is zeer concurrerend. Een voorbeeld: TPOP werkt regelmatig met enkele duizenden gebruikers - en dus merkmakers -. Een concurrerende sector betekent echter niet dat hij gesloten is, integendeel, het is aan u om na te denken over de toegevoegde waarde van uw merk en de identiteit ervan (een assertieve positionering, een sterke en leesbare visuele identiteit, ...). Het is belangrijk om, voordat u uzelf lanceert, de wereldwijde online T-shirt markt te bestuderen en een marktonderzoek uit te voeren naar de sector waarin uw merk zich wil begeven. Deze studie moet de volgende vragen beantwoorden:

  • Is er al iemand in dit gebied?
  • Is er plaats voor jou?
  • Wat is de werking van de reeds bestaande bedrijven (economisch model, communicatie, geografische ligging, klantendoelgroep...)?
  • Voor wie zullen uw producten bestemd zijn?

Vergeet niet dat uw positionering aan twee verwachtingen moet voldoen: aan die van u en aan die van uw klant.

Hoe maak je het verschil?

Of u bent kunstenaar (ontwerper, schilder, tekenaar, illustrator, fotograaf, enz.) en u wilt uw artistieke creatie op de markt brengen: in dat geval moet uw artistieke benadering voldoende zijn om uw merk origineel te maken.

Ofwel heb je geen bijzonder creatief talent (of je denkt van niet) en richt je je tot een welbepaalde gemeenschap. In dit geval moet uw positionering duidelijk zijn en moet u ervoor zorgen dat u zich op een bepaalde manier onderscheidt van anderen. Definieer je merk... en bescherm het.

Een duidelijke, betekenisvolle, emblematische naam. Een naam die u bevalt, die op u lijkt en die ook uw toekomstige klanten zal aanspreken. Dit is essentieel.

Vervolgens moet je je logo maken en, meer in het algemeen, je richten op de visuele identiteit van je merk (lettertype, kleuren, thema's, enz.). Let op: er zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar om je te helpen bij het maken van namen en logo's. Zelfs als je niet per se hulp wilt, kunnen ze je een aantal goede ideeën geven.

In ieder geval is één ding van het grootste belang: PROTECT YOUR BRAND.

U zult uw handelsmerk (naam, logo) moeten laten registreren zodat het voor u is gereserveerd.

Wat heb je nodig?

Wie ben jij? Wat zijn je zwakke punten? Wat zijn je sterke punten?

Deze vragen zullen u leiden tot de volgende vragen: wat zijn uw menselijke en materiële behoeften?

Wat de materiële behoeften betreft, hebt u een belangrijk voordeel: u maakt gebruik van de diensten van een Print on Demand professional. Het voordeel van Print on Demand, zoals wij dat kennen en herhalen, is de afwezigheid van voorraad en grote financiële investeringen.

De hardwarevereisten zijn dus beperkt. Niettemin is het raadzaam een computer van goede kwaliteit te bezitten of aan te schaffen waarop u software voor het maken en retoucheren van afbeeldingen moet installeren om uw prachtige visuals te kunnen maken.

Onder de noodzakelijke software bevelen wij ook een office suite aan, alsmede software voor boekhouding en bedrijfsbeheer.

In Print on Demand: je kunt alleen werken, maar... Natuurlijk kunt u ervoor kiezen uw merk alleen te creëren, en dat heeft zo zijn voordelen: geen verantwoordingsplicht, u kunt uw eigen koers varen. Er zijn veel hulpmiddelen om u te helpen. Maar als niets u verplicht om de krachten te bundelen, is het altijd nuttig om de steun te hebben van mensen met verschillende kennis: financieel, boekhoudkundig, administratief, artistiek, communicatief...

Onthoud: meerdere meningen zijn beter dan één!

Een zakenplan? Is het echt nuttig?

Ah, het beroemde business plan is vaak beangstigend. Geen paniek! Met Print on Demand, en dankzij de diensten die wij aanbieden, is dat niet nodig. Vaak is het ondernemingsplan een noodzakelijk document om banken en/of investeerders te overtuigen. Zolang de financiële vereisten bijna nul zijn, kunt u zonder deze stap. Toch is het altijd interessant om een voorlopige begroting op te stellen die u een idee geeft van de kosten, de investeringen, de marges, de inkomsten, en die u een schatting geeft van de omzet en de winst die u zult kunnen maken...

Evenzo hoeft u niet per se op zoek te gaan naar financiering en investeerders (althans in het begin) en moet u de initiële kosten met uw eigen middelen kunnen opbrengen. U moet nog steeds een communicatieplan hebben om informatie over uw merk te verspreiden: pers, sociale netwerken, nieuwsbrieven, aankondigingen op uw website, aanwezigheid op geschikte evenementen zoals handelsbeurzen of demonstraties, enz.

Welke rechtsvorm?

Het creëren van een merk, zelfs in Print on Demand, vereist de oprichting van een bedrijf. Opgelet: dit bedrijf kan een andere naam hebben dan die van het merk. Als het bijvoorbeeld om een eenmanszaak gaat, kan uw bedrijf uw naam dragen.

De rechtsvorm hangt dan van veel zaken af. Zij zal de aard van de belasting en de bezoldiging bepalen. In ieder geval zult u aan een aantal wettelijke verplichtingen moeten voldoen: het opstellen van statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, enz. Meer informatie!

Als u in Frankrijk bent gevestigd, zijn hier de verschillende mogelijke gevallen.

Eerste geval, uw bedrijf bestaat al: in dit geval, geen vragen gesteld, uw keuze is al gemaakt.

In hettweede geval heeft uw merk een associatieve roeping (het is het merk van een sportclub, uw merk staat ten dienste van een zaak, enz.): u kunt dan een vereniging oprichten op grond van de wet van 1901.

In hetderde geval besluit u de enige eigenaar te zijn. Er zijn veel verschillende vormen van zaken doen. Uw keuze zal afhangen van uw bedrijfsmodel en uw bedrijfsplan: Micro-onderneming (voorheen auto-onderneming), eenmanszaak (EI), eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid (EIRL), eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid (EURL), eenpersoonsvennootschap met vereenvoudigde aansprakelijkheid (SASU).

Van de vele vennootschapsvormen met meerdere vennotenzijn Société à responsabilité limitée (SARL) en Société par actions simplifiée (SAS) zeker de twee meest geschikte voor Print on Demand. Ons advies?

Nogmaals, het hangt allemaal af van u, uw situatie en de stimulans die u uw merk wilt geven. Als u het eens wilt proberen, om te zien of de markt ontvankelijk is voor uw producten, is een microbedrijf ideaal. Geen verkoop, geen kosten en u kunt uw bedrijf in slechts een paar minuten opzetten.

Als u uw merk beschouwt als een nevenactiviteit naast een andere baan in loondienst, kunt u kiezen voor het stelsel van de micro-onderneming of de eenmanszaak. Dit geeft u enige vrijheid om te zien hoe uw merk zich ontwikkelt. Als u met meerdere bent, lijkt de SAS-vorm ons het meest geschikt. Uw merk creëren is een waarlijk prachtig avontuur, maar het is de intrede in de heilige wereld van het ondernemerschap met zijn verplichtingen, zijn beperkingen, zijn noodzakelijkheden en al zijn rijkdommen.

Maar het zal vooral bestaan uit unieke momenten (je eerste verkoop, de lancering van je website...), mooie ontmoetingen (met ons team in het bijzonder :-) ) en grote uitdagingen.

Werk hard!