Circulaire mode: wat is het en waarom is het belangrijk?

We hoeven er niet omheen te draaien: circulaire consumptie is de toekomst van de mode.

TPOP, de ecologische Print on Demand met biologische kleding en accessoires die gepersonaliseerd kunnen worden.

De mode-industrie is gekraakt. Dit feit is niet langer een mysterie: het is misschien lange tijd genegeerd, maar de bergen problemen die het veroorzaakt, zijn gewoon te groot geworden om te negeren.

In de eerste plaats is er de kwestie van de koolstofvoetafdruk die wordt veroorzaakt door het omvangrijke vervoer van textiel, dat verantwoordelijk is voor 2% van de broeikasgasemissies in de wereld. Dat klinkt niet zo slecht. Alleen zou dit percentage tegen 2050, bij een gelijkblijvende consumptie, wel eens 26% kunnen benaderen!

En dan is er nog het buitensporig verbruik van grondstoffen, met name water: 4% van het drinkwater in de wereld wordt gebruikt voor de productie van kleding. Omdat het anders te goed zou zijn, verbruikt de mode-industrie niet alleen water: zij vervuilt het ook, door het gebruik van chemicaliën en pesticiden om de katoenvelden te bewerken.

Het verbruikt water, energie en grondstoffen. Maar dat niet alleen: het is ook een bron van afval. De mode wordt steeds productiever, dankzij de snelle mode en de opeenvolging van collecties in de winkels. Het resultaat: ongeveer 10% van het geproduceerde textiel wordt na één gebruik weggegooid. Dit afval heeft uiteraard gevolgen voor het milieu: van koolstofuitstoot tot vervuiling en ontbossing.

Hoeveel problemen geeft dat?

Oh, ja! Veel te veel. Daarom is het de tweede meest vervuilende industrie in de wereld... Een zeer triest verslag.


Nu kennen we elkaar. Je weet dat verdrinken in een plas van je eigen tranen helemaal niets voor ons is. Wij zijn altijd op zoek naar oplossingen, naar een zonnestraal in de mist, omdat wij weten dat er altijd wel ergens een is en dat geen zaak echt verloren is.

Zet uw beste bril op en haal uw zonnecrème maar weer tevoorschijn: dit zonnestraaltje bestaat wel degelijk voor de textielindustrie.

Het heet circulaire mode.

Wat is circulaire mode?

Circulaire mode is een concept dat in 2014 werd uitgevonden door vooraanstaande eco-verantwoordelijke mensen in Zweden. Dit concept gaat bewust in tegen de traditionele lineaire consumptie. Lineair omdat er geen afwijking of terugkeer mogelijk is: wanneer een kledingstuk gemaakt is, zal het uiteindelijk worden weggegooid en vernietigd.

Geconfronteerd met deze doodlopende weg, haalt de circulaire mode het einde van deze reis in en maakt een mooie lus: zij houdt materialen zo lang mogelijk in omloop. Het gaat om drie grote principes die we (met plezier) steeds vaker horen: verminderen (verminderen), hergebruik (hergebruik) en recyclen (hij die het raadt verdient ons eeuwig respect).

Verminderen

Creëer uw eigen milieuvriendelijke merk en profiteer van de groene tips en informatie van TPOP.

Het komt steeds minder voor dat mensen kleding kopen uit noodzaak: mode wordt steeds meer een manier om uiting te geven aan hun individualiteit.

Het probleem is dat het ritme van de collecties zo krampachtig is dat kledingstukken in de rekken voortdurend worden vervangen door andere, zonder enige onderbreking. Voor wie koste wat kost bij de laatste trends wil blijven, betekent dat steeds kopen, veel...
Maar het betekent ook veel weggooien. Er is berekend dat in ons huidige tempo, in slechts 5 jaar, het kledingafval het gewicht van de hele mensheid kan bereiken... En zelfs als we rekening houden met het dieet van je tante Martine, is dat veel.

Wat moet ik doen? Verhuizen naar een naturistenkamp? Jezelf uitdrukken door kiezelsteen te schilderen? Niet noodzakelijk! Beetje bij beetje moet je leren om minder regelmatig te kopen en je te concentreren op essentiële artikelen (die je langer kunt dragen zonder uit de mode te raken). Het is ook een goed idee om bepaalde goede gewoonten aan te nemen om te voorkomen dat u uw kleding voortijdig moet vervangen: allereerst moet u zich bij de aankoop ervan vergewissen van de kwaliteit, een criterium dat van grote invloed is op de duurzaamheid van het product, maar u moet ook goed voor uw garderobe zorgen door het aantal wasbeurten tot een minimum te beperken, de voorkeur te geven aan wassen op 30° en uw kleding aan de lucht te laten drogen.

Hergebruik

Nieuws en informatie over de biologische en gerecyclede textiel/t-shirt industrie voor een meer circulaire consumptie.

Een kledingstuk wordt niet verondersteld eenmalig gebruikt te worden. Tenzij er een zakdoek van gemaakt is. Het is een concept, maar waarom niet. Volgens een wetenschappelijke studie (zie hoe serieus we zijn) zou het principe van circulaire mode dat de meeste impact op het milieu zou kunnen hebben, de toename zijn van het aantal keren dat een kledingstuk wordt gedragen: dit aantal wordt momenteel geschat op 10 per stuk, wat helemaal niet, helemaal niet genoeg is. Afhankelijk van de kwaliteit van het kledingstuk kan het tussen 100 en 200 keer worden gedragen. Het is tijd om ons verbruik wat op te krikken en dichter bij dit redelijker getal te komen!

Onlangs hebben we de terugkeer gezien van een goede oude reflex die ook volledig in overeenstemming is met het doel van toenemend gebruik: die van het repareren. De laatste jaren, in onze "alles tegelijk"-maatschappij, was deze reflex geleidelijk aan verloren gegaan: een gat in mijn kleren? Gooi het weg. Een computer die een beetje te traag is? Bin. Een stotterende relatie? Vuilnis. Beetje bij beetje worden er echter steeds meer initiatieven genomen om de voorkeur te geven aan de herstelling van een kledingstuk boven de verwijdering ervan: naaiateliers, verenigingen en herstellingsdiensten van allerlei aard, aanvragen die een beroep doen op plaatselijke naaisters... Er komen steeds meer initiatieven, waaruit duidelijk blijkt dat men zich wil losmaken van onze wegwerpcultuur, en dat stemt ons gelukkig.

Recycleer

TPOP, de leider in ecologische print-on-demand, voor dropshipping op een milieuvriendelijke manier.

"Ik neem mijn stapel, doe het in een kledingbak en weg ben ik! Graag gedaan, de planeet".

Tututut, niet zo snel! Het is waar: containerparken zijn de meest voor de hand liggende oplossing voor het recyclen van kleding. Zij zijn praktisch, vaak dichtbij en bieden vooral de mogelijkheid om uw kleding weer in het produktiecircuit te brengen. Het is echter belangrijk één feit te onderstrepen: alleen kledingstukken van één materiaal kunnen echt worden gerecycleerd. Met de synthetische mengsels waaraan wij steeds meer gewend zijn, is dit echter vrij zeldzaam. In sommige gevallen wordt de kleding in de containers herverdeeld onder verenigingen, gerecycleerd tot producten voor andere sectoren dan textiel (tot poetsdoeken of isolatie, bijvoorbeeld) of naar tweedehandswinkels in het buitenland gestuurd... In 10% van de gevallen wordt de kleding echter naar stortplaatsen in de open lucht gebracht. Niet de meest milieuvriendelijke.

Alternatieve methodes voor vuilniscontainers zijn dus niet uit te sluiten, vooral voor gemengde textielsoorten. Onder deze alternatieven, vindt u :

  • Directe schenking aan verenigingen, kringloopcentra of solidariteitswinkels;
  • Online wederverkoop via speciale toepassingen;
  • Als het kledingstuk beschadigd is, kanworden overgegaan tot upcycling , waarbij het textiel wordt gebruikt om een nieuw silhouet te maken of op een andere manier wordt hergebruikt (een overhemd als kussensloop, bijvoorbeeld).


Dit is waar het bij circulaire mode om gaat: een reeks kleine, dagelijkse, collectieve inspanningen die, wanneer zij worden samengevoegd, opwegen tegen de gevolgen van de roekeloze consumptie van gisteren.

Tips voor het online verkopen van aangepaste milieuvriendelijke kleding en accessoires via uw e-commerce site.

Al deze initiatieven zijn leuk, maar wat is het nut om eraan deel te nemen? Waarom kunnen we niet gewoon vrolijk rondrollen in onze heuvels van kleren zonder aan morgen te denken, zoals we in de jaren 80 deden?

Daar zijn verschillende EXCELLENTE redenen voor.

Circulaire mode: waarom is het belangrijk?

Print on Demand Frankrijk is milieuvriendelijk, gemakkelijk en gratis dankzij TPOP.

Zoals we al eerder zeiden, de gevolgen van de mode-industrie zijn nu te duidelijk om genegeerd te worden... Maar niet onherstelbaar. Circulaire mode zou de ongelofelijke kracht hebben om deze problemen een voor een te corrigeren:
De koolstofemissies zullen dalen dankzij de daling van de vraag, de fabricage en dus het vervoer van kleding;

  • De koolstofuitstoot zal worden verminderd door de vraag naar en de productie en dus het vervoer van kleding te verminderen;
  • Het gebruik van gerecycleerde materialen zal de afhankelijkheid verminderen van de teelt van nieuwe materialen die een overmatig gebruik van chemicaliën en hulpbronnen (water, energie) vereisen;
  • Het zal leiden tot een vermindering van de vervuiling en van de nadelige gevolgen voor de ecosystemen door een drastische vermindering van het textielafval.

Combineer dit alles met kwaliteit en ecologisch textielontwerp van de kant van de fabrikanten, en hop hop hop, we hebben onze oplossing voor duurzamer consumptie, minder schadelijk voor ons milieu.

Deze veranderingen omarmen is beginnen aan een enkele reis naar een vreedzamere toekomst. Het is een welverdiend respect betuigen aan de natuur en alles wat zij herbergt. Tenslotte geeft het ons de kans om onze mooie blauwe planeet in de loop der generaties te zien evolueren en ons een toekomst naast de planeet te garanderen. Dat klopt. Door duurzame consumptie kunnen onze kleine, kleine, kleine, kleine kinderen Fast and Furious 186 in de bioscoop gaan zien... En dat is onbetaalbaar.

Hoe draagt de POD bij aan dit verhaal?


Print-on-demand en circulaire consumptie zijn goede maatjes: ze werken samen aan tal van taken.

Te beginnen met afvalvermindering: print-on-demand productie staat lijnrecht tegenover voorraadproductie, die erop gericht is grote hoeveelheden te produceren zonder de zekerheid alles te kunnen verkopen. Dit soort traditionele productie leidt tot een buitensporige hoeveelheid onverkochte producten, die vaak worden vernietigd zonder zelfs maar te zijn gebruikt. Aangezien print on demand de individuele productie van elk stuk mogelijk maakt, wordt dit grote productie- en afvalprobleem eenvoudigweg weggewerkt.

Deze twee systemen werken ook samen om de CO2-uitstoot te verminderen, aangezien Print on Demand het transport en de schadelijke gevolgen ervan drastisch vermindert: minder ritten van fabriek naar fabriek of van magazijn naar winkel, en dus minder CO2-uitstoot!

Voor de rest hangt alles af van het print on demand-platform en de kwaliteit van zijn catalogus, die al dan niet in overeenstemming kan zijn met de doelstellingen van circulaire mode: bijvoorbeeld als het kleding bevat die gemaakt is van gerecycleerd textiel (zoals de onze), of die gemaakt is van één materiaal zodat ze gerecycleerd kunnen worden (zoals het geval is met een groot deel van onze producten), of gewoon als de producten eco-ontworpen zijn, zonder pesticiden en met een minimum aan hulpbronnen (zoals het geval is met het overgrote deel van onze catalogus).

Grappig, al deze criteria doen ons vaag aan iemand denken. Ook al zijn ze super aardig, hilarisch, goddelijk en bovenal bescheiden. Grapje terzijde, je weet dat voor TPOP deze criteria de hoekstenen van het platform zijn.

Voordat u een activiteit onderneemt die verband houdt met de op één na meest vervuilende industrie ter wereld, kunt u zich afvragen: is het wel verstandig?

Wij hebben het antwoord: als je het goed doet, is het beter dan redelijk. Dit is belangrijk. Deelnemen aan circulaire mode betekent de visie van een gezondere toekomst voor ons milieu uitdragen. Het betekent dat je de rol van wanhopige consument-spectator moet verlaten om een acteur te worden in een toekomst die inspirerend is, echt inspirerend. Laten we eerlijk zijn: de toekomst van de mode is circulair. En u kunt er zeker van zijn dat wij lang niet de enigen zijn die dat zeggen.

"De toekomst van de mode is circulair. Het moet zo zijn."
Stella McCartneyBron: Greenpeace, Ellen MacArthur Foundation, ScienceDaily